KL 14  Materiaal i.v.m.
doopsel en dooppastoraa
l
op 01-09-2004

in BIBDOC en/of religiowinkels De Bron Harelbeke, De Branding, De Wijngaard, Groenhove.

Opgemaakt door Guido Debonnet, medewerker De Bron. De prijzen zijn bij benadering.  

Uitleenbaar in Bibdoc De Bron, Marktstraat 88, B- 8530 Harelbeke (056 73 70 73).
Openingsuren ma., di., do., vr. 14-17u.30, wo. 14-18 u., za. 10-12 u. of na afspraak in de voormiddag.
Op
www.bidoc.be/bibdoc kun je alle uitgaven van Bibdoc on line terugvinden en zien of ze beschikbaar zijn.
Mailen naar Bibdoc kan op
bibdoc.debron@skynet.be .

Te koop in de
Religiowinkel De Bron, Marktstraat 88, B-8530 Harelbeke
(056 73 70 72, fax 056 73 70 74). Openingsuren: ma. 14-18 u., di. tot za. 10-12 en 14-18 u.
in de
Religiowinkel De Branding, Kerkstraat 22 te B-8400 Oostende
(059 23 67 44, fax 059 23 68 64). Openingsuren: ma. tot zat. 14-18 u.
in het
Liturgisch Centrum De Wijngaard, Begijnhof 4 te B-8000 Brugge
(050 33 84 52, fax 050 33 18 81 ). Openingsuren ma.-zat. 10-12.30 en 13.30-17 u.
en in het
Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5 te B-8820 Torhout
(050 74 56 43, fax 050 74 56 41). Openingsuren ma. tot vr. 13.30 – 17.30 u.

Bestellen van boeken uit de religiowinkels kan ook via info@detalentade.be ,
secretariaat De Talentade Groenhove 050 74 56 42 of 0477 26 56 17.
Naar het buitenland wordt er niets opgestuurd

Het Pastoraal Centrum De Bron heeft zijn webstek: www.debron-har.be .
Je vindt er het vormingsprogramma van De Bron. Onder ‘religiowinkel’ vind je nog meer dan 50 andere
keuzelijsten’ over pastoraal, catechetische, Bijbelse, liturgische en godsdienstige onderwerpen.
KL25 bevat telkens alle aanwinsten uit Bibdoc van de laatste drie maanden.

 

 

VIDEO’ S EN FOTO-MATERIAAL

Video Dopen: een bron van verhalen. Nederlandse Onderwijs Televisie, 1992.  Bij deze video hoort een gelijknamige handleiding voor de leerkracht met werkbladen bij de video. Het programma laat kinderen nadenken over hun eigen levensverhaal; het biedt kansen om stil te staan bij het verhaal van de kerk; ten slotte kan het aanleiding geven om in te gaan op Jezus' levensverhaal en de beweging die er na zijn dood uit is ontstaan. Niet meer verkrijgbaar, wel in de bib Harelbeke.

Avimo, Diavideo Je kindje laten dopen.  Een uitgave van Ziekenhuispastoraal Caritas Mechelen Brussel. Duur 17’ met handleiding. Bevat 45 beelden, € 29,72.  Bedoeld is een korte inleiding ter beschikking te stellen aan pastorale diensten en materniteiten om jonge ouders toch een voorbereiding te kunnen geven op het doopsel van hun kindje in de parochiekerk.  Ook voor parochiale en dekanale werkgroepen als inleiding op een gesprek met jonge ouders. Ook als diareeks te verkrijgen: € 47,47.

Avimo en Decanord

Fotomap: voorbereiding voor doopselvieringen

Een fotouitgave A4-formaat van het bisdom Rijsel, aangepast met Nederlandse vertaling om aan doopselvoorbereiding te doen.
Een dubbele reeks foto's zijn in deze map te vinden: 24 zwart-wit foto's die een groepscatechese voor doopouders mogelijk maken. Er zijn suggesties voor gebruik in de Nederlandstalige brochure opgenomen. En daarnaast een reeks van 13 kleurenfoto's met alle momenten van de symboliek uit een doopviering. Om thuis bij ouders te gebruiken of om een paneel te maken in de kerk met de diverse momenten van een doopviering. Voor alle parochies warm aanbevolen! Ook voor godsdienstonderwijs over de christelijke doop.

€ 35,96

ALGEMENE WERKEN EN INFORMATIE

Leijssen Lambert e.a. Reeks Levensrituelen: Geboorte en doop, fundamentele studie over het doopsel en doopritueel. Kadocstudie nr. 20. Universitaire Pers Leuven, 1996, 336 blz. € 17,71. Een fundamenteel werk o.m. ook over de initiatie in andere godsdiensten (jodendom, islam, orthodoxie, reformatie).

Hermans J. Het doopsel van kinderen;  Theologisch en liturgisch handboek bij de orde van dienst, Tabor, 1994, 224 blz. Een fundamenteel werk dat ingaat op tal van vragen rond de (kinder)doop en de liturgie ervan.

Lukken Gerard en Dewit J ( sam.), Nieuw leven. Rituelen rond geboorte en doop, Gooi en Sticht, 1997, 272 blz., € 21,81.  Rond rituelen, teksten en achtergronden i.v.m. geboorte en doop zoals verschenen in Werkmap voor Liturgie.  Uiterst interessant.

Pas Paul, De zeven sacramenten op de drempel van het derde millennium, 365 blz., Acco, 1999, € 24,67. Het deel over het doopsel beslaat 36 blz.  Een fundamentele bezinning op de doop en de viering ervan.

Emeis Dieter, Sacramentencatechese.  Over de sacramenten in het algemeen en over de 7 sacramenten afzonderlijk. Averbode, 1993. Het deel over het doopsel beslaat een dertigtal bladzijden. Een Duits standaardwerk.

Gooi en Sticht, Hein Vrijdag, Zonder beelden sprak Hij niet tot hen. Nieuwe symbolen en riten in de liturgie, deel 2 vieringen bij bijzondere gelegenheden.  Blz. 31-74: suggesties voor symbolen en rituelen in verband met doopsel en vormsel.

Van Buggen Jacob,  Het diepe water van de doop.  Een boek voor wie wil nadenken over het eigen doopsel. Kok, 1997, € 12,35. Diverse aspecten.

Yperman Seppe, Dankbaar gedenken wij..., eigen uitgave 016 40 10 15 B. Raeymaekers, 2003, 259 blz., ingenaaid. Een eigen uitgave van liturgische teksten voor doop – vormsel –biecht - Kerstmis - Pasen - eucharistische gebeden…

Diocesane werkgroep parochiecatechese Brugge, Bouwstenen voor een dooppastoraal, De Wijngaard, 1988, 72 blz., ingenaaid, € 3,72. Over richtlijnen i.v.m. dooppastoraal. Symbolen bij het doopsel worden uitgelegd. Nadenken over waarom mensen hun kindje laten dopen. De kinderdoop in de kraaminrichting en in de parochiekerk.Gedateerd.

DOOPSEL  VOLWASSENE

Ontwerp: Doopsel van een volwassene PIC, brochure 8 blz., € 0, 50 . Met tekst voor een doopsel van een volwassene.

Boselie Marianne en Blijlevens Ad,  Met water en geest. Doop en volwassenen van een volwassene, Stichting Midden onder U, 28 blz. brochure, € 3,97. Tekst voor een doopsel en vormsel van een volwassene.

Doop van een volwassene tijdens een paasnachtviering, Stichting Midden onder U, 4 blz. Alleen in het Bibdoc

Orde van dienst voor de viering van de initiatiesacramenten voor volwassenen, ICLZ, Licap, 109+10 blz., ingenaaid, € 12,17. De officiële Nederlandse bewerking van de Vaticaanse tekst van 1977 met liturgische teksten voor verschillende situaties waarbij volwassenen opgenomen worden in de katholieke kerk door doopsel, vormsel en eucharistie.

Nationale Raad voor Liturgie Nederland, Het doopsel van volwassenen, Opname van een gedoopte in de volledige gemeenschap van de katholieke kerk.  Gooi en Sticht, kleine brochure 24 blz. Met teksten voor de viering van volwassenendoop in of buien de eucharistie. Niet meer verkrijgbaar.

TEKSTEN  DOOPSEL  EN  ZEGENING  VAN  KINDEREN

Guido Debonnet, Doopviering, Roeselare, De Talentade, 2001, 16 blz. + folder van 8 blz. met enkele alternatieve teksten bij deze brochure voor kinderdoop, o.m. een belofte vanwege ouders die alleen burgerlijk gehuwd zijn of die samenwonen. € 1,00.

AKL en Dioc. Commissie Liturgie Antwerpen, Kinderen dopen. Werkboek voor een doopviering. Met keuzeteksten voor een doopselviering.

Nationale Raad voor Liturgie Nederland, Het doopsel van kinderen, Gooi en Sticht, brochure 28 blz. met teksten, liederen en keuzeteksten voor de viering van een kinderdoop. Niet meer verkrijgbaar.

Stichting Midden onder U, Kinderdoop, Maastricht, € 1,59. Een tekst voor een kinderdoop met een paar bezinningsteksten erbij achteraan.

Luc Vansteenkiste, Doopviering, Brugge, De Wijngaard. Een ouder  boekje met een volledig uitgewerkte doopviering.

Barnard Marcel en van de Kamp Gerrit, Zegening van kinderen, Boekencentrum, 1998, € 3,72. Bevat interessante teksten rond zegenen van jonge kinderen. Protestants. Ook voor dooppastoraal bruikbaar.

Water om in te dopen. 8 doopthema's, doopverhalen, doopvieringen, NZV, 1999, 80 blz., € 14,82.  Doopthema’s, doopverhalen en doopvieringen voor de doop met kinderen. Protestants.

Nicolay Corry, Zegen toch onze kinderen. De kinderzegening binnen de gemeente, Boekencentrum, 1999, € 10,66. Een praktisch boek over gedachtenvorming, een plaatsbepaling en een invulling van de kinderzegening binnen de christelijke (gereformeerde) geloofsgemeenschap. Met voorbeelden van liturgie.

Verhoeven Peer, Jij leve lang. Tekst en cd, Gooi en Sticht. Een cd met liederen en een tektsboekje dat heel wat suggesties bevat ook over de doop van kinderen.

de Vries Sytze, Geboren als geroepen. Woorden met toekomst aan het begin van het leven, Meinema, 1998, 96 blz., ingenaaid, € 10,16. Een schat aan teksten voor doopviering (kind, volwassene, oecumenische dienst) en geboortekaartje.

GEMEENSCHAPPELIJKE  DOOPVIERING

Stichting Midden Onder U, Doopviering. Handreiking voor gemeenschappelijke vieringen. Werkkatern 3, Maastricht,  28 blz., brochure, € 7,56  Teksten voor een gemeenschappelijke doopviering en alternatieve teksten. Heel interessant. Nog verkrijgbaar. 

Dienst parochiecatechese Hasselt, P.I.C. Suggesties voor een gemeenschappelijke doopviering, 50 blz., geniet.  Volledig uitgewerkte viering; ook uitleg erbij.

INITIATIE  VAN  KINDEREN

Orde van dienst voor de viering van de initiatiesacramenten op schoolleeftijd, ICLZ, Licap, 2001, 52 blz., ingeplakt, € 6,20. De Nederlandse bewerking van de Vaticaanse tekst uit 1977 waarin de liturgische teksten voor verschillende situaties voor doopsel, vormsel en 'eerste communie' van kinderen opgenomen zijn.

PIC,  De christelijke initiatie, 20 blz. brochuurtje, € 0,99.  Een tekst voor opname van een kind, jongere of volwassene door doop, vormsel en eucharistie in de katholieke kerk.

AKL, Van Gossum Thea (eindred.) Dopen van (oudere) kinderen. Een doopkatechese met kinderen van de basisschool, 96 blz. € 8,06.  Een brochure om samen met ouders, school en parochie de doop van (oudere) kinderen voor te bereiden

VOORBEREIDING  DOOP  MET  OUDERS EN OPVOLGING

Mensen onderweg, Ergens komt een kind vandaan, van ver, van buiten, zonder naam… , 32 blz., € 1,24. Een speciaal nummer van Mensen onderweg, uitermate geschikt om aan ouders van een dopeling te geven..

De Wijngaard,  Je kindje wordt gedoopt, € 0,87. Foldertje om aan de ouders te geven. Goed buirkbaar voor doopcatechese met ouders.

T.S.E. du Signe, Jean-Marie Humeau, Welkom, jij pasgeborene, 20 blz., geniet, € 3,35.  Kleurbrochure met bezinningsteksten bij foto’s t.g.v. de geboorte van een kindje.

Scheelen Paul, Een heel persoonlijk boek voor onvergetelijke dagen, AKL, 1991, 20 blz., brochuurtje. Bedoeld als voorbereiding van ouders op de doop in een ziekenhuis. Een soort album dat laat stilstaan bij de verwondering van nieuw leven en de betekenis van de doop. Interessant, maar de vormgeving is wat verouderd.

Scheelen Paul e.a. Als jij het ons straks zal vragen, AKL, 40 blz., € 0,99.  Een brochuurtje om aan ouders te geven en om samen te spreken over de doop en deze voor te bereiden.

Sinnema Cor, Dopen. Terug naar de bron, Gooi en Sticht, 1991, € 8,18 Een interessant werkje over de diverse motieven voor dopen van kinderen, geïllustreerd met liederen, foto’s, teksten, gedichten, verhalen

AKL, Doopsel voorbereiding, 1992, € 1,86.  Een brochure die hulp kan bieden bij de voorbereiding van de doop met ouders.  40 blz.

Verwachting (doopbrochure), zwart-wit,12 blz., A4-formaat, PKV-AKL, Antwerpen. Met eenvoudige uitleg over de symbolen en de momenten in een doopviering en een tekst voor doopsel.

Grond en water.  Boek met suggesties voor doopselvoorbereiding door catechisten met ouders, AKL, € 11,16

Officer Greg, Dopen…en dan?, Kok, 1993, 72 blz., ingenaaid, € 9,55.  Een boekje dat een handreiking biedt aan ouders voor de godsdienstige opvoeding van hun kinderen: doopbeloften, kerkgang, bidden met kinderen, kinderbijbel…

Van Baardewijk Kees en Folktra Cees, Met blijdschap geven wij kennis. Geboorteaankondigingen in tekst en rijm, Bredewolp, Wezek, 24 blz, ingenaaid, € 4,21. Met zwart-witte pentekeningen geïllustreerd.

Devries Sytze, Geboren als geroepen. Woorden met toekomst aan het begin van het leven, Meinema, Bezinningsboek doopsel geboorte kindje.

Speciaal nummer Kiem, Doopsel en gezinsopvoeding febr.99, SGO, € 7,19. Geïllustreerde brochure met interessante ideeën voor ouders om hun kinderen te laten dopen en gelovig op te voeden.

Centrum voor parochiespiritualiteit

Dopen en dan? Een bulletin voor ouders die een kind lieten dopen. (voorlopig 28 foldertjes - 4 per jaar)

28 foldertjes van 8 blz. voor jonge ouders die hun kindje lieten dopen. Verschijnt 4x per jaar en bevat naast algemeen menselijke opvoedkundige artikels, ook teksten voor geloofsbezinning en uitleg overde doop. Interessant voor wie aan een doopcatechese met jonge ouders denkt en deze een vervolg wil geven...!

€ 6,35

GESCHENKBOEKEN DOOPSEL KIND EN  DOOPALBUM

Humeau Jean-Marie , Welkom jij, pasgeborene , T.S.E., Huldenberg en Ed. du Signe, 20 blz., geniet, € 3,35. Een kleurig mooi met foto's geïllustreerd boekje en zinvolle christelijke teksten om te geven aan ouders t.g.v de geboorte en doopsel van hun kindje.

Watson,  Ons kleinkind, Callenbach  Geschenkboek t.g.v. het doopsel.

Alison Win, Eén, twee, drie jaar en wat er daarin gebeurde, Ark. Geschenkboekje t.g.v. de geboorte van een kind.

Medina Sarah en Steele-Morgan Alexandra, Bij je doop, Kok, 2003, 60 blz., ingebonden, € 11,50, Een prachtig geïllustreerd boekje dat eigenlijk korte teksten en gebeden bevat voor kinderen bij diverse momenten van hun leven: opstaan, spelen, leren, feestvieren, bidden, slapengaan, bij diverse gevoelens als blij, lang, boos, bedroefd...Dus een boekje om in het gezin te gebruiken met kinderen. Dit gebedenboekje is tevens een klein herinneringsalbum aan de doop van iemand. Aanbevolen!

Bouma Hans, Glans van ons bestaan. 101 gedichten bij een geboorte, Kok, 109 blz., € 9,79.

Bastin Marjolein, Babyboek, Bosch en Keuning. Een mooi geïllustreerd babyboek met weinig tekst.  Een album t.g.v. de geboorte.

Bastin Marjolein, Eerste babyalbum, Bosch en Keuning,  Een geschenkalbum t.g.v. de geboorte van een kind. Mooi geïllustreerd.

Anderson Kim, Jullie baby het mooiste geschenk, Kok.  Een geschenkalbum t.g.v. de geboorte van een kindje.

Debroey Lutgart en Vandenhoeck Anne, Ik word gedoopt, Averbode, 2001, 36 blz., ingebonden, € 14,75.  Een ideaal geschenk voor gelovige ouders bij de geboorte en het doopsel van een kindje.  Een album dat ruimte biedt om foto's en eigen gegevens aan te brengen, zodat het een persoonlijk iets wordt.  Een boek dat tevens een toelichting en illustratie is van de voornaamste symbolen en kernmomenten van het doopsel.

Bouma Hans en Dessens Evelyne, Dag van je geboorte, Kok, 1999, 80 blz.  Een boekje als geschenk met bezinningsteksten over de doop.

Brinkman S Janneke, Een boeket geboortegedichtjes, Kok Lyra.

de Smit Ina Sipkes, Welkom gedichtjes voor jou!, Kok Voorhoeve, Geschenkboekje doopsel.

de Smit Ina Sipkes, Dag kleine mens, Kok Voorhoeve. Teksten en gedichten t.g.v. de geboorte van kinderen.

de Smit Ina Sipkes, Gods watermerk. Gedichten bij de doop van kleine kinderen, Kok Voorhoeve, 64 blz, ingebonden, € 7,39. Een verzorgd boekje met gedichten bij de doop van kleine kinderen.

de Smit Ina Sipkes, Welkom lieve kind. Geboorteversjes en gedichtjes, Kok Voorhoeve

de Smit Ina Sipkes, Wiegje vol geluk, Kok Voorhoeve. Teksten en gedichten t.g.v. de geboorte van kinderen.

Troost F.

Geboren voor geluk. Woorden bij geboorte en nieuw leven

50 blz., ingebonden. Een klein boekje met gedichten en bezinningsteksten t.g.v. de geboorte en de doop van een kindje.

€ 7,90

de Smit Ina Sipkes, Voor jou wel duizend lieve namen, Kok Voorhoeve, 1995² € 8,18, 48 blz., ingebonden. Een klein mooi verlucht gedichtenboekje met heel mooie teksten t.g.v. de geboorte en de doop van kinderen. Geschenkboekje bij geboorte en doop.

de Smit Ina Sipkes, Voor jou wel duizend namen. Gods watermerk, Kok.

Gerritzen Doreen, Voornamen. Een praktische handleiding, Het Spectrum, 2000, 3de druk, 188 blz., ingenaaid, € 8,75, Een boekje vol mogelijke namen (en varianten) en hun betekenis. Dienstig voor ouders op zoek naar een naam voor hun toekomstige baby.

GELOOFSOPVOEDING THUIS  JONGE  KINDEREN

Cosijns Herman e.a.  Van doopsel naar eerste communie, Catechesehuis Brussel, brochure 48 blz., € 3,72. Met interessante suggesties voor godsdienstige opvoeding van kinderen tussen 1 en 7 jaar.

 

CD MET DOOPLIEDEREN

Govaerts Johan, Naar de overkant. Liederen bij doopsel, eerste communie en vormsel, AKL, PKV, 2002, € 14,50, CD met 25 liederen over doopsel, eerste communie en vormsel.

Verhoeven Peer, Jij leve lang. Tekst en cd, Gooi en Sticht. Een cd met liederen en een tektsboekje dat heel wat suggesties bevat ook over de doop van kinderen.

 

SYMBOLEN ALS AANDENKEN VOOR DE OUDERS

Visschelp om de naam van kinderen in te schrijven en aan een paneel te hangen. Prijs € 0,25.

Een klein beeldje met een kindje gedragen in twee handen dat suggereert: je bent veilig bij ons geborgen. Prijs € 10,36 

 

Samenstelling Guido Debonnet, medewerker Pastoraal Centrum De Bron Harelbeke.